Jaka jest rola detektywa przy podwyższeniu alimentów?

Rozpad małżeństwa niesie za sobą wiele różnych konsekwencji, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na przyszłe życie byłych współmałżonków. Jeśli w związku obecne były dzieci, to ich dobro stanowi dla sądu największy priorytet — w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb podopiecznych zazwyczaj ustalane są świadczenia alimentacyjne. Potrzeby dziecka rosną jednak z czasem, dlatego po upływie kilku lat warto ubiegać się o podwyższenie alimentów. Argumenty za tym przemawiające obejmują również poprawę kondycji finansowej rodzica obarczonego obowiązkiem ich płacenia, co nie zawsze jest należycie komunikowane. Właśnie w tym momencie warto zdecydować się na wsparcie detektywa.

Świadczenia alimentacyjne — wszystko, co musisz wiedzieć

W świetle prawa, mianem alimentów określa się środki przeznaczone na utrzymanie i wychowanie dziecka — obowiązkiem alimentacyjnym obarczany jest rodzic, który nie sprawuje nad nim bezpośredniej opieki. Co ważne, świadczenia te z założenia pokrywać mają nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także inne potrzeby natury edukacyjnej i kulturalnej, jak choćby podręczniki szkolne, ubrania, sprzęt sportowy czy też wyjście do kina.

Tego typu potrzeby w naturalny sposób rosną z czasem, kiedy dziecko zaczyna dorastać, co jest jednym z mocnych argumentów za podniesieniem wysokości alimentów. Jednocześnie warto również pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia — przy założeniu, że podopieczny kontynuuje naukę takie świadczenia powinny być wypłacane aż do 25 urodzin. W niektórych przypadkach sąd ustala je nie tylko na dziecko, ale również na rodzica, od którego opieką ono pozostaje.

Argumenty za podwyższeniem alimentów

Co zatem można uznać za wartościowy argument w kontekście podwyższenia alimentów? Na początek warto poruszyć temat już wspomniany, czyli wzrost potrzeb dziecka. Okres liceum oraz studiów wiąże się z koniecznością zakupu podręczników, a te z reguły stanowią stosunkowo duży wydatek. Popularnym rozwiązaniem jest także wyjazd za granicę, by tam kontynuować naukę, co oczywiście generuje dodatkowe koszty.

Inne okoliczności będące argumentem w sprawie o podwyższenie alimentów należą do nieco mniej przyjemnych. Mowa tutaj o wszelkich niespodziewanych sytuacjach, które prowadzą do pogorszenia kondycji finansowej rodzica opiekującego się dzieckiem — zarówno za sprawą większych kosztów, jak i utraty przychodów. Zwolnienie z pracy, utrata dachu nad głową, nagłe zwiększenie rachunków bądź rat kredytu czy też przewlekła choroba rodzica lub dziecka — to tylko niektóre z przykładów. .

Argumentów przemawiających za podwyższeniem alimentów nie brakuje również po stronie rodzica, który jest zobowiązany do ich płacenia. Mowa tutaj oczywiście o poprawie sytuacji materialnej — w świetle prawa warunki życiowe dziecko powinny odpowiadać możliwościom finansowym jego rodziców. To właśnie tego typu przypadki, a raczej próby ich ukrycia, najczęściej wymagają interwencji prywatnego detektywa. Niestety, zaskakująco często mamy do czynienia z próbą swego rodzaju zakamuflowania dodatkowych przychodów.

Podwyższenie alimentów — pomoc prywatnego detektywa

Choć samodzielne odkrycie działań mających na celu ukrycie faktycznego dochodu rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dzieckiem jest możliwe, sama wiedza nie zda się na wiele podczas sprawy sądowej. Aby poprawa sytuacji materialnej jednego z rodziców mogła posłużyć jako argument za podwyższeniem alimentów, potrzebne są dowody. Ich zebranie lepiej powierzyć profesjonalnej agencji detektywistycznej, która dysponuje rozległym doświadczeniem oraz wiedzą na temat obowiązujących przepisów i procedur.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia prywatnego detektywa? Jedną z zalet takiego rozwiązania jest dyskrecja — nasi pracownicy działają w sposób subtelny i w pełni legalny. Nie musisz się obawiać, że próba uzyskania argumentów za podwyższeniem alimentów obróci się przeciwko Tobie. Inną korzyścią jest znajomość obowiązujących przepisów — tylko dowód pozyskany w legalny i prawidłowy sposób może być wykorzystany w sądzie. Efektem pracy detektywa jest obszerny raport, który także może być wykorzystany jako dowód w sprawie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Biuro Detektywistyczne "AST"
Krzysztof Ast
ul. Saperska 38F/2A
61-493 Poznań
woj. wielkopolskie
e-mail: biuro@detektyw-ast.pl

tel. 697 099 946
fax. 61 671 22 86

NIP: 972-099-09-98
Regon: 300607514

Filie:
ul. Piłsudskiego 4a/2
63-100 Śrem

ul. Jana Pawła II 13/1
62-300 Września

ul. Rzeźnicka 2b
62-200 Gniezno