Jaka jest rola detektywa przy podziale majątku?

Wizja znacznej sumy pieniędzy niestety zaskakująco często rozbudza w ludziach najgorsze instynkty. Sprawy o podział majątku —nie tylko przy rozwodzie, ale także po śmierci rodziców lub innych krewnych — nierzadko prowadzi do konfliktów między najbliższymi. Stąd natomiast jest już bardzo blisko do prób zatajenia pewnych faktów, nie do końca uczciwych zachowań oraz działań mających na celu przechylenie szali na swoją korzyść. Wybierając wsparcie prywatnego detektywa możesz uniknąć przykrego finału, jeśli masz podejrzenia, że ktoś ingerował w Twoje prawa dziedziczne.

Podział majątku po śmierci — detektyw przy sprawach spadkowych

Rolą detektywa w kontekście spraw o podział majątku po rodzicach lub krewnych jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat aktywów, istotnej dokumentacji lub nawet materiałów dowodowych, które mogą potwierdzić nieuczciwe działanie jednej ze stron. W świetle prawa za dowód służyć może materiał pozyskany zgodnie z prawem — agencja detektywistyczna odpowiada za proces jego pozyskiwania (niedopuszczalne jest chociażby wykorzystywanie nagrań pozyskanych przy pomocy podsłuchu). W niektórych przypadkach detektyw powoływany jest również na świadka (sąd może uznać go za wiarygodne źródło informacji z uwagi na brak osobistych powiązań ze stronami procesu.

Jakie obszary wchodzą w zakres kompetencji prywatnego detektywa w kontekście spraw o podział majątku po śmierci rodziców? Możesz liczyć na wsparcie agencji w następujących aspektach:

  • identyfikacja i lokalizacja spadkobierców,
  • rozliczanie właściwego podziału majątku,
  • poszukiwanie i zbieranie dokumentacji oraz innych materiałów dowodowych,
  • lokalizowanie aktywów (także ukrytych),
  • poszukiwanie przesłanek do zakwestionowania spadku,
  • etc.

Jednocześnie warto pamiętać, że spadek po śmierci rodziców bądź krewnych nie zawsze musi wiązać się z zyskiem. Istotnym aspektem pracy detektywa w sprawie o podział majątku jest lokalizacja oraz ustalenie faktycznej wartości aktywów. Niektóre z nich mogą niestety być obarczone długami oraz innymi zobowiązaniami, które w przypadku przyjęcia spadku przechodzą na osoby dziedziczące. Jeśli aktywa osoby zmarłej zostały częściowo utajnione lub niedokładnie opisane, może to być niemałym zaskoczeniem dla spadkobierców. Pracownicy naszej agencji dokonają weryfikacji ich faktycznego stanu, co stanowić będzie podstawę do ewentualnego zrzeczenia się spadku.

Problemy i zawiłości spraw o podział majątku między dziećmi — pomoc detektywa

Sprawy o podział majątku między dziećmi (np. po śmierci rodzica) mogą przyjmować różny obrót. Przypadki oszustw, prób wyłudzenia spadku oraz innych działań prowadzących do wypaczenie ostatecznego rezultatu nie są niestety niczym rzadkim. O jakich działaniach mowa? Prywatny detektyw zweryfikuje okoliczności procesu m.in. pod kątem sfałszowanych podpisów i pełnomocnictw, podejrzanych wypłat, darowizn oraz innych form przekazywania środków osobom trzecim, a także symulowanej sprzedaży, sfingowanych małżeństw oraz ewentualnych presji i wymuszeń wprowadzenia zmian w testamencie.

Testament ustny — wiążąca postawa do podziału majątku między dziećmi

Ustna forma testamentu to obszar, który może budzić pewne kontrowersje. Nie dziwi więc fakt, że to w tego typu sprawach stosunkowo często korzysta się ze wsparcia detektywa? Jak testament ustny wygląda w praktyce? W świetle prawa dopuszcza się taką formę ostatniej woli w sytuacji nagłej lub rychłej śmierci — warunkiem jest tutaj obecność przynajmniej trzech świadków (nie licząc spadkodawcy). Aby testament stał się wiążący musi on zostać później spisany oraz potwierdzony przed sądem. Odnalezienie świadków ostatniej woli zmarłego może jednak okazać się trudne, szczególnie w kontekście losowych i nieszczęśliwych wypadków.

W celu omówienia szczegółów konkretnej sprawy o podział majątku między dziećmi w wyniku śmierci rodzica (lub za sprawą innych okoliczności) zapraszamy do kontaktu z naszą agencją detektywistyczną. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz wątpliwości. Więcej informacji na temat charakteru i zakresu naszej działalności można znaleźć w pozostałych sekcjach naszej strony internetowej.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Biuro Detektywistyczne "AST"
Krzysztof Ast
ul. Saperska 38F/2A
61-493 Poznań
woj. wielkopolskie
e-mail: biuro@detektyw-ast.pl

tel. 697 099 946
fax. 61 671 22 86

NIP: 972-099-09-98
Regon: 300607514

Filie:
ul. Piłsudskiego 4a/2
63-100 Śrem

ul. Jana Pawła II 13/1
62-300 Września

ul. Rzeźnicka 2b
62-200 Gniezno